Adatvédelem:
Adatvédelem: Szilvási Szilárd e.v., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az itt olvasható közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy honlapjával kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. (2011. évi CXII. Törvény (Infotv.))
A személyes adatok gyűjtése és kezelése
A www.matchfish.hu internetes oldalon csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket Ön kifejezetten és önként bocsát rendelkezésünkre. A megadott személyes adatok segítségével azonosítható az adott felhasználó. Ilyen adat például a magadott név, telefonszám, e-mail cím, cím.

Személyi adatok nyilvántartása és feldolgozása
A www.matchfish.hu internetes oldalon gyűjtött azonosításra alkalmas adatokat az internetes oldal üzemeltetője nyilvántartásában veheti és feldolgozhatja azokat. E webhely használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatai ilyen módon feldolgozásra kerüljenek.

A személyi adatok használata
A megadott személyi adatokat a kizárólag hírlevél küldéséhez, valamint az Önnel való esetleges kapcsolat teremtésnél használjuk fel.

A személyi adatok módosítása, törlése
Személyi adatainak törlését Ön bármikor – azonosítása után – kérheti a +36-30-657-4830-as telefonszámon, illetve az info@matchfish.hu e-mail címen.

A személyi adatok kiadása
A www.matchfish.hu internetes oldal üzemeltetője azonosításra alkalmas személyes adatokat harmadik félnek nem ad ki.

Az oldalon található linkeken keresztül elért más webhelyek
A www.matchfish.hu internetes oldalon elhelyezett és onnan más webhelyekre mutató linken keresztül elért webhelyek tartalmáért az oldal üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal.